Konflikthjælpen.dk

- kan i mange tilfælde løse selv svære, langvarige og komplicerede konflikter

Til virksomheder, institutioner og foreninger, til private og familier

Konflikthjælpen.dk er en gruppe af konfliktmæglere, der tilbyder hjælp til fredelig løsning af konflikter, hvis du f.eks.

 • Er uenig med din eks-partner om børnene 
 • Står i konflikter i familien
 • Er kommet i konflikt med en vigtig leverandør
 • Oplever konflikter på arbejdspladsen
 • Strides med din nabo
 • Er uenig med chefen eller dine medarbejdere
 • Skændes med familien om arven

Indenfor emnerne konflikter, konflikthåndtering og konfliktmægling tilbyder vi foredrag, mægling, undervisning og rådgivning.

Alt afhængig af Jeres ønsker og behov er vi en eller flere på opgaven. I kan kontakte en af os for at aftale nærmere og for at drøfte Jeres ønsker og behov. Se links i venstre side.

Vi er alle uddannede Master i Konfliktmægling (MMCR) fra Juridisk Fakultet, Københavns Universitet og har lange erfaringer indenfor vores forskellige faglige uddannelser. Vi er alle medlemmer af Nordiske Mediatorer, som er en forening af Masteruddannede Mediatorer. 

Konflikthjælpen består af

 • Konfliktmægling/mediation er baseret på at parterne i konflikten mødes for at løse problemerne på en fredelig måde. Mægleren sørger for, at mødet foregår i trygge rammer og sikrer, at I begge eller alle parter får lejlighed til at tale uden afbrydelser. Processen afsluttes med en aftale, som sikrer jer at aftalen kan holde fremover. Deltagelse i konfliktmægling er frivillig og parterne kan til enhver tid afbryde mæglingen. Konfliktmægling kan i mange tilfælde løse selv svære, langvarige og komplicerede konflikter. Konfliktmæglingen varer som regel 2-3 timer og kan gentages ved behov.
 •  
 • Rådgivning kan gives, hvis du har behov for at finde en vej ud af konflikten, uden den anden part deltager. Det kan være en god mulighed for at drøfte din egen adfærd i konflikten igennem og du kan få hjælp til at prøve nye og måske bedre muligheder.  Man er som oftest vred eller ked af det, og konflikten fylder meget. Med rådgivning har du en mulighed for at komme videre og få lagt konflikten bag dig eller få den løst på en god måde. Rådgivningen varer som regel 1-2 timer og kan gentages ved behov.
 •  
 • Undervisning i konflikthåndtering kan give forståelse for, hvordan konflikter opstår og udvikler sig. I undervisningen kan deltagerne få redskaber til, hvordan konflikter forebygges og nedtrappes. På arbejdspladser, i organisationer, institutioner og boligområder er der behov for at mange ved, hvordan konflikter løses på en fredelig måde. Derfor kan undervisning og kurser være en oplagt mulighed for at skabe et godt arbejds- og trivselsklima. Undervisningen kan planlægges som Gå-hjem-møder, temadage og kursusforløb alt efter behovet.
 •  
 • Foredrag kan være med til at skabe interesse og viden om konflikthåndtering og konfliktmægling. På kort tid kan deltagerne få en god fornemmelse for, og nogle redskaber til, at forebygge konflikter. Foredraget varer et sted mellem 2 og 3 timer.